Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid stelde het dossier ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens' samen. Dit dossier vat de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens samen.

Samenwerking tussen voedseldistributieplatformen en logistieke sector

De afgelopen jaren ontvingen sociale organisaties actief in de herverdeling van voedseloverschotten alsmaar meer giften vanuit de voedingsindustrie en -distributie. Dit is zowel vanuit sociaal als vanuit ecologisch oogpunt een positieve evolutie. Organisatorisch wordt het er, gezien de volumestijging en het groeiende aantal schenkers, uiteraard niet gemakkelijker op. Het kanaliseren van de overschotten is een complexe uitdaging geworden.

Hoe kunnen de logistieke sector en een digitaal platform hiervoor een oplossing bieden? Dat  werd onderzocht door VIL, Rebel en Vengo, in opdracht van het Departement Omgeving en de OVAM.

Het onderzoeksrapport en een overzicht van alle voedseldistrubutieplatformen in Vlaanderen kan je hier downloaden.

pdf bestandVoedseldistributieplatformen en logistiek_eindrapport.pdf (930 kB)

pdf bestandDistributieplatformen in Vlaanderen.pdf (518 kB)

Kostbare Kost - Aan de slag voor minder voedselverlies

De educatieve pakketten van Kostbare kost voor kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs zetten je op weg naar minder voedselverlies op school. Naast achtergrondinformatie krijg je inspirerende voorbeelden uit de praktijk en concrete acties om met de leerlingen, het schoolteam én de schoolomgeving aan de slag te gaan. Hoe maak je je leerlingen bewust van het probleem? Hoe meet je het voedselverlies op school? Kan de refterindeling zorgen voor minder voedselverspilling? Wat vang je aan met kliekjes? Wat kunnen partners in de schoolomgeving betekenen? Hoe maak je een wormenbak? En wat is het nut van kippen op school?

Kostbare kost werd ontwikkeld door MOS, in samenwerking met Djapo (tekst) en ImpressantPlus (vormgeving).

Voedselverlies reduceren én tegelijk een grotere klantentevredenheid creëren

In de week van 5 tot 9 november 2018 werd het voedselverlies gemeten in 10 restaurants van de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf gaat na de analyse van de resultaten aan de slag met enkele concrete acties. 

Sinds klanten in sommige restaurants zelf hun portie opscheppen en afruimen, is er in die restaurants 57% minder verlies op het bord.

Meer weten? Ontdek het rapport en welke acties er gepland zijn.

Nieuwe cijfers voedselverliezen in Vlaanderen

Een nieuw monitoringsrapport biedt inzicht in de efficiëntie waarmee de agrovoedingsketen omgaat met voedselgrondstoffen in 2017. Het betreft een vervolgmeting van de nulmeting in 2015. Het rapport bevat cijfergegevens voor de schakels visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail en huishoudens. Ondanks het feit dat er geen volledig ketenbeeld beschikbaar is, zien we positieve signalen in de gemonitorde schakels.

Resultaten 2018

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2018 vind je in het voortgangsrapport xlsx bestandVoortgangsrapportage_ketenroadmap_voedselverlies_2018.xlsx (185 kB)

Over voedselverlies.be

De Vlaamse overheid en partners uit de landbouwsector, voedingsindustrie, distributiesector, catering, horeca en consumentenorganisaties bundelen de krachten om het voedselverlies terug te dringen.

Op deze website ontdek je welke acties ze ondernemen en wat je zelf kunt doen!

De nieuwsbrief voedselverlies houdt je op de hoogte van komende studiedagen, nieuwe onderzoeksresultaten en internationale ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!