AGENDA

27 novemer 2020 - MissieMinder

Ga op 27 november op #MissieMinder en laat leerlingen tijdens deze nieuwe MOS-actiedag kennismaken met bewust verbruiken. De dag valt niet toevallig in de Europese week van de afvalvermindering en op Black Friday. Dit jaar staat #MissieMinder in het teken van voedselverlies. 

Op de MOS-website vind je inspirerende acties om uit te kiezen, het verhaal over Pira de Rat die zich volpropte met voedselresten en promotiemateriaal om jullie actie kenbaar te maken.

Meer info

8 en 9 december 2020 - Food Waste Fest - online event

Daag jezelf uit in de strijd tegen voedselverspilling op het Digitale Food Waste Fest op 8 en 9 december 2020.
FoodWIN, Het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies en Interreg Food Heroes presenteren: een tweedaags digitaal event met vele pioniers in keynote, live interviews en webinars, uitgezonden vanuit de Food Waste Fest studio.
Stel je programma samen, stel je doelen scherp, en samen tillen we de strijd tegen voedselverspilling naar een hoger niveau!

Organisatoren: FoodWIN, het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies en Interreg NWE Food Heroes

Meer info en programma: www.foodwastefest.com

Resultaten 2019

Een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken 2019 vind je in het voortgangsrapport xlsx bestandVoortgangsrapportage_ketenroadmap_voedselverlies_2019_def.xlsx (204 kB)

Persbericht van 16 maart 2020: pdf bestand20200316 Persbericht Ketenroadmap Voedselverlies rapport 2019.pdf (284 kB)

Cijfers voedselverliezen in Vlaanderen

Een tweede monitoringsrapport biedt inzicht in de efficiëntie waarmee de agrovoedingsketen omgaat met voedselgrondstoffen in 2017. Het betreft een vervolgmeting van de nulmeting in 2015. Het rapport bevat cijfergegevens voor de schakels visserij, veilingen, voedingsindustrie, retail en huishoudens. Ondanks het feit dat er geen volledig ketenbeeld beschikbaar is, zien we positieve signalen in de gemonitorde schakels.

Samenwerking tussen voedseldistributieplatformen en logistieke sector

De afgelopen jaren ontvingen sociale organisaties actief in de herverdeling van voedseloverschotten alsmaar meer giften vanuit de voedingsindustrie en -distributie. Dit is zowel vanuit sociaal als vanuit ecologisch oogpunt een positieve evolutie. Organisatorisch wordt het er, gezien de volumestijging en het groeiende aantal schenkers, uiteraard niet gemakkelijker op. Het kanaliseren van de overschotten is een complexe uitdaging geworden.

Hoe kunnen de logistieke sector en een digitaal platform hiervoor een oplossing bieden? Dat  werd onderzocht door VIL, Rebel en Vengo, in opdracht van het Departement Omgeving en de OVAM.

Het onderzoeksrapport en een overzicht van alle voedseldistrubutieplatformen in Vlaanderen kan je hier downloaden.

pdf bestandVoedseldistributieplatformen en logistiek_eindrapport.pdf (930 kB)

pdf bestandDistributieplatformen in Vlaanderen.pdf (518 kB)

Voedselverlies in personeelsrestaurants Vlaamse overheid daalt met een kwart

Eind 2019 is er opnieuw een voedselverliesmeting uitgevoerd in 10 personeelsrestaurants van de Vlaamse overheid. Het voedselverlies, uitgedrukt in verlies per passage, is van 65g in 2014 en 50g in 2018 nog verder gedaald naar 37g in 2019. Dit betekent op een jaar tijd een daling met maar liefst 26%.

Meer cijfers?

Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid stelde het dossier ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens' samen. Dit dossier vat de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens samen.

Kostbare Kost - Aan de slag voor minder voedselverlies

De educatieve pakketten van Kostbare kost voor kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs zetten je op weg naar minder voedselverlies op school. Naast achtergrondinformatie krijg je inspirerende voorbeelden uit de praktijk en concrete acties om met de leerlingen, het schoolteam én de schoolomgeving aan de slag te gaan. Hoe maak je je leerlingen bewust van het probleem? Hoe meet je het voedselverlies op school? Kan de refterindeling zorgen voor minder voedselverspilling? Wat vang je aan met kliekjes? Wat kunnen partners in de schoolomgeving betekenen? Hoe maak je een wormenbak? En wat is het nut van kippen op school?

Kostbare kost werd ontwikkeld door MOS, in samenwerking met Djapo (tekst) en ImpressantPlus (vormgeving).

Over voedselverlies.be

De Vlaamse overheid en partners uit de landbouwsector, voedingsindustrie, distributiesector, catering, horeca en consumentenorganisaties bundelen de krachten om het voedselverlies terug te dringen.

Op deze website ontdek je welke acties ze ondernemen en wat je zelf kunt doen!

De nieuwsbrief voedselverlies houdt je op de hoogte van komende studiedagen, nieuwe onderzoeksresultaten en internationale ontwikkelingen. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!