Wat is voedselverlies?

Als voedsel verloren gaat voor menselijke consumptie, om welke reden dan ook, spreken we over voedselverlies. Uit onderzoek blijkt dat een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verloren gaat. Dat gebeurt in de hele voedingsketen, van boer tot consument.

Lees meer >

 

Wat kan je zelf doen om voedselverlies tegen te gaan?

 

pro 2

 

Waarom is voedselverlies vermijden zo belangrijk?

Wat ligt aan de oorzaak?

Internationale samenwerkingen

Voedselverliezen hebben grote gevolgen voor onze economie, ons milieu en de voedselproblematiek in de wereld. De impact ervan wordt vaak onderschat. 

Het totaal aan voedselverlies en nevenstromen in Vlaanderen bedraagt in Vlaanderen elk jaar ongeveer 2 miljoen ton. Van landbouwer tot consument: in de hele keten ontstaan voedselverlies en nevenstromen. 

Jaarlijks gaat in de wereld 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is een derde van de totale voedselproductie. Vlaanderen werkt samen met de andere gewesten, de federale overheid en Europa om het probleem aan te pakken.

Lees meer > Lees meer > Lees meer >

 

Nieuws

Internationale Dag tegen Voedselverlies

Woensdag 29 september 2021 is het de Internationale Dag tegen Voedselverlies. De Vlaamse regering stelt een actieplan voor waarmee ze 30 procent van de voedselverliezen wil voorkomen, opnieuw verwerken als voedsel of hoogwaardiger wil valoriseren. De strijd tegen voedselverlies is bij uitstek een inspanning van vele partners in de hele kringloop. De acties van die partners vandaag illustreren de ambitie en tonen de diversiteit in de aanpak. 

Nieuw actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen 2021-2025 gelanceerd

De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2021 het Actieplan voedselverlies en biomassa 2021-2025 goed.

Dit actieplan is voor het luik voedselverlies een vervolg op de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Samen met alle betrokken actoren willen we werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies en biomassa. 

Publicaties

Onderzoek naar efficiënte manieren om voedselverlies tegen te gaan is cruciaal. We lijsten de laatste studies rond voedselverlies op.

Lees meer >