Catering

Grootkeukens

De schoolkantine, het restaurant op het werk, in het ziekenhuis of woonzorgcentrum, voedselverspilling zit overal. FoodWIN organiseert daarom een jaarlijkse impactbevraging voor grootkeukens om te  monitoren in welke mate Vlaamse grootkeukens aansluiten bij de Europese en internationale reductiedoelstelling. De bevraging sluit af op 5 november 2021. 

Vlaamse overheid (Facilitair Bedrijf)

 • Met de IT-toepassing BOS kunnen hoeveelheden snel worden gewijzigd en herberekend. De koks worden gesensibiliseerd. 
 • Facilitair Bedrijf bekijkt of het overschotten kan schenken aan Foodsavers.
 • Overschot van soep wordt gebruikt als basis voor een andere soep. 
 • Aan het einde van de middagdienst wordt het aanbod bijgevuld met minder diepe of kleinere bakken.
 • Aan het buffet worden kleinere lepels gebruikt.
 • Er blijkt minder verlies te zijn als mensen zelf hun portie mogen nemen (‘Freedom of choice’).
 • Groenten en zetmelen mogen zonder meerkost worden bijgenomen. Niet iedereen lijkt dat te weten, daarom kan sensibilisering helpen. In een van de buitendiensten werd de infrastructuur zo aangepast dat het aantrekkelijker werd om een tweede portie te nemen. 
 • Afschaffen van de toonborden zorgde voor een besparing van 2,6 ton per jaar!
 • Om broodjesoverschotten bij vergaderingen tegen te gaan, wordt kort voor de vergadering aan de klant gevraagd of het aantal nog moet aangepast worden, o.b.v. annuleringen.
 • Borden met leuke spreuken maken klanten bewust van voedselverlies. 
 • Restjes verwerken door aan het einde van de week zelf slaatjes maken, ‘just in time cooking’…
 • Facilitair Bedrijf doet regelmatig metingen om na te gaan of de acties die het onderneemt, ook effect hebben. Zijn doelstelling om tegen eind 2020 het voedselverlies te doen dalen met 30%, werd alleszins ruimschoots behaald. Verder wil het zich op vlak van catering blijven inzetten voor een duurzaam dienstenaanbod: middelen verantwoord besteden, milieu-impact beperken en een positieve maatschappelijke impact creëren. 

Meer info over acties bij het Facilitair Bedrijf

In samenwerking met ketenpartner Vlaamse overheid.

Contractcateraars (Aramark, Compass, ISS, Sodexo...)

 • Voedselafval wegen en daarover communiceren via affiches.
 • Transparante vuilnisbakken in scholen om de hoeveelheid voedselafval beter te visualiseren.
 • Voedingsaankopen afstemmen op eerder gewogen voedselafval. 
 • Gegevens rond voedselverspilling verzamelen via het programma WasteWatch om vervolgens te bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om mentaliteits- en gedragsverandering teweeg te brengen.
 • Campagne 'Mission Zero Waste': wegwerpplastic in restaurants vervangen door herbruikbare of recycleerbare alternatieven.
 • Bewustwording creëren via opleidings- en bijscholingsprogramma's. 
 • Voedseloverschotten schenken.

Meer info over acties bij contractcateraars

In samenwerking met ketenpartner UBC

Zorgsector

 • Verschillende zorginstellingen lieten het voedselverlies meten. Daarbij werd duidelijk hoeveel voedsel er verloren gaat, op welke dagen dat vaker het geval is, bij welke soort maaltijd... De bewustwording die ontstaat bij terugkoppeling van de resultaten is vaak al een stap in de goede richting.
 • Afstemming van de juiste porties aangeleverde voeding, striktere standaarden in portionering en meer en betere communicatie tussen klant en keuken.
 • Inzetten op algemene gezondheidspromotie en afvalbeheer.
 • In zorginstellingen is het aantal 'consumenten' onvoorspelbaar. Dat maakt het moeilijk om de juiste hoeveelheden te bepalen. Samen met FoodWIN en stad Brugge stapten enkele zorginstellingen in een project waarbij er op basis van bevragingen en voorstellen uit workshops een nieuwe aanpak wordt uitgetest en geëvalueerd.

Meer info over acties in de zorgsector

In samenwerking met ketenpartner Vlaamse overheid.