Sociale economie en herverdeling

Herwin, Voedselbanken, sociale distributieplatformen …

  • ‘Flavour’: Europees project over hoe een sociaal innovatief businessmodel voor enerzijds collectie en herverdeling en anderzijds verwerking van voedseloverschotten er kan uitzien. Daarbij is het essentieel dat dit jobs creëert en tewerkstellingsmogelijkheden vergroot voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan.
  • Project ‘Restjesfabriek’ waarbij nieuwe producten worden geproduceerd op basis van bierdraf en oesterzwamsteeltjes. Het project liep af in 2018 maar werd verdergezet binnen het project ‘ Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen’.
  • Project ‘ Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen’: sociale economie bedrijven stimuleren om aan de slag te gaan met voedselreststromen om nieuwe lekkere producten te maken waarbij werk wordt gecreëerd voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Er worden trajecten voorzien voor overschotten van een supermarktketen en van reststromen van landbouwbedrijven of voedselverwerkende bedrijven. De innovatieve samenwerking tussen gewone bedrijven en sociale economie bedrijven zorgt voor een meerwaarde door de sociale tewerkstelling.
  • Ondersteuning van sociale economie bedrijven bij de uitvoering van het proefproject van POD MI  (het departement Maatschappelijke Integratie) voor een sociale aanbesteding voor (verse) soep o.b.v. groente-overschotten i.k.v. voedselhulp, grotendeels gefinancierd door Europa (het FEAD). Een innovatief project rond sociaal en gezond aan de slag gaan met voedseloverschotten.

Meer info over acties binnen de sociale economie en herverdeling

In samenwerking met ketenpartner Vlaamse overheid.