Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens

Voedselverlies bij huishoudens is niet het gevolg van één enkele actie, maar ontstaat tijdens een opeenvolging van huishoudpraktijken. Voedselverlies voorkomen is daardoor een erg complexe uitdaging.

Dossier

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid stelde daarom het dossier ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens' samen. Dit dossier vat de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens samen.

We hopen met deze inzichten beleidsmakers, actoren uit de agrovoedselketen, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen in het planmatig en doelgericht actie ondernemen om voedselverlies bij de consumenten thuis te verminderen.

Download het volledige dossier: pdf bestandVoedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens Dossier.pdf (3.63 MB)

Onderzoek

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid bracht via een dagboekstudie, online enquête en reëel aankoopgedrag het voedselverlies van Vlaamse huishoudens en haar oorzaken in kaart. Gemiddeld wordt 37 kg voedsel per jaar per inwoner niet opgegeten. Koffie en thee, brood en banket en fruit vormen de top drie. Samen gooien Vlaamse huishoudens jaarlijks zo’n 240.000 ton voedsel weg.

Download het volledige rapport:pdf bestandVoedselverlies en Consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens Rapport.pdf (2.04 MB)

Download hieronder de uitgebreide infografieken.

Feiten en cijfers

Infographic over welk voedsel verspild wordt

 • Een Vlaams huishouden verspilt gemiddeld 1,7 kg voedsel per week of 88 kg per jaar (inclusief alcoholisch en niet-alcoholische dranken).
 • 66% van het voedsel dat huishoudens weggooien behoort tot de vaste fractie. 34% bestaat uit min of meer vloeibare producten (soep, vloeibare zuivel (zoals melk en yoghurt) en alcoholische en niet-alcoholische dranken).
 • De top drie categorieën van voeding en drank die worden weggegooid zijn koffie en thee, brood en banket en fruit.
 • Opvallend is de relatief hoge valorisatiegraad van het weggegooide voedsel: zo’n 45 % van het voedsel wordt ofwel aan dieren gegeven, ofwel gecomposteerd (GFT-bak of composthoop).

Download de uitgebreide infografiek:

pdf bestandVoedselverlies Vlaamse huishoudens - Feiten en cijfers (5.9 MB)

Attitude, motivatie en sociale norm

Infograpgic over motivatie

 • Voor een meerderheid van de Vlamingen (82 %) is het weggooien van voedsel onverantwoord. Een meerderheid van de Vlamingen (85 %) voelt zich schuldig bij het weggooien van voedsel.
 • Financiële overwegingen, mondiale solidariteit en het milieu blijken belangrijke motivatoren om geen voedsel te verspillen. Respectievelijk 55%, 40% en 33% van de Vlamingen geven dit op als persoonlijke redenen. 63% geeft aan dat ze niet graag voedsel weggooien en 47% geeft aan voedselverspilling te willen vermijden uit respect voor het voedsel.
 • De top drie oorzaken voor voedselverlies volgens Vlaamse huishoudens zijn: teveel bereid of ingeschonken hebben, producten zijn bedorven of niet meer lekker en er geen zin meer in hebben.

Download de uitgebreide infografiek:

pdf bestandVoedselverlies Vlaamse huishoudens - Attitude, motivatie en sociale norm (2.65 MB)

Welke zijn bepalende factoren?

Infographic over factoren

 • Socio-economische kenmerken zoals leeftijd, urbanisatiegraad, geslacht en opleidingsniveau en inkomen hebben geen significant effect op de hoeveelheid voedselverlies van huishoudens. Voor de huishoudgrootte werd wel een significant effect gevonden.
 • Huishoudens die afkeurend staan ten opzichte van het weggooien van eetbaar voedsel blijken, zoals verwacht, minder voedsel te verspillen.
 • Er is een duidelijk verband tussen de kookvaardigheid, het juist kunnen portioneren en het goed kunnen inschatten van de houdbaarheid van het voedsel en voedselverlies bij huishoudens. 
 • Dagelijkse huishoudpraktijken zoals de manier waarop porties worden afgemeten en de manier waarop met aangesneden groenten en restjes wordt omgegaan bepalen het voedselverlies in huis.

Download de uitgebreide infografiek:

pdf bestandVoedselverlies Vlaamse huishoudens - Bepalende factoren (1.85 MB)

Huishoudpraktijken en -gewoonten

Infographic over plannen van maaltijden

 • De helft van de huishoudens (53%) maakt gebruik van een boodschappenlijstje; de helft van de huishoudens (52%) controleert de voorraad voor ze gaan winkelen; en een kwart van de huishoudens (25%) plant de maaltijden voor de komende week op voorhand.
 • 22% van de Vlaamse huishoudens geeft aan tijdens een winkelbezoek meer aan te kopen dan voorzien. Drie op tien huishoudens (29%) zegt (zo goed als) geen last van impulsaankopen te hebben.
 • Eén op tien huishoudens (12%) bepaalt de nodige hoeveelheid altijd op gevoel als men rijst of pasta kookte bij de maaltijd. Eén derde van de huishoudens geeft aan nooit een kopje, maatbeker of spaghettimeter te gebruiken (33%) of het aantal grammen per persoon af te wegen (37%) om de juiste hoeveelheid pasta of rijst te bepalen.
 • Restjes op het bord komen slechts bij 6% van de huishoudens (bijna) dagelijks voor. Bij 13% komst dit naar eigen zeggen nooit voor. Restje van de bereide maaltijd komen bij 9% van de huishoudens (bijna dagelijks) voor en bij 25% komen ze meerdere keren per week voor.

Download de uitgebreide infografiek:

pdf bestandVoedselverlies Vlaamse huishoudens - Huishoudpraktijken en gewoonten (2.95 MB)

Contact

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij

pbm.omgeving@vlaanderen.be